امروز : جمعه 7 آذر 1399
شرکت برق منطقه ای گیلان
شرکت برق منطقه ای گیلان
پرچم ایران
ثبت پیشنهاد - کاربر مهمان
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

ردیابی اموال کسری یا اضافه

پیشنهاد می شود با ایجاد یک فضا یا یک پوشه به نام اموال مازاد در قسمت sheres ، همکاران بتوانن...

تعداد پیشنهاد : 1
کلی
بیشترین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

طرح قرار دادن pdf موجود کتب در سامانه اطلاع رسانی...

پیشنهاد میشود فایل الکترونیکی کتب مفید هفتگی یا ماهانه از طریق اداره در سامانه اطلاع رسانی سروش...

تعداد پیشنهاد : 19
“داخل سازمان”
رکورد دار پیشنهاد های مصوب

طرح قرار دادن pdf موجود کتب در سامانه اطلاع رس...

پیشنهاد میشود فایل الکترونیکی کتب مفید هفتگی یا ماهانه از طریق اداره در سامانه اطلاع رسانی سروش...

تعداد پیشنهاد : 3
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد مصوب

کاشت گل کاغذی

پیشنهاد میگردد زیر درختان ی که تنه های بسیار بلندی دارند و خالی از برگ میباشند گل کاغذی در رنگه...

تعداد پیشنهاد : 7

آمار کلی پیشنهادها

 • تعداد ثبت شده: 167
 • در دست بررسی: 62
 • مصوب: 34
 • رد شده: 71
 • اجرا شده: 0

نظرسنجی

نظرسنجی وجود ندارد

آمار بازدید

 • امروز: 16
 • دیروز: 8
 • ماه: 392
 • سال جاری: 3761
 • کل: 14543
 • افراد آنلاین:
 • تعداد اعضا: 758

فراخوان ها

فراخوانی وجود ندارد